14 - 17 år

750 kr

- Må ha en voksen over 18 år med seg.
(En voksen pr barn)

16 - 17 år

750 kr

- kan trene alene 

18 år og oppover

1500 kr
Viktig info

Tas noen i å slippe andre (både med og uten abonnement) inn på brikken sin, inndras abonnementet.