Iveland Idrettslag
Frøysåbanen ble til ved dugnad året 2008.