Iveland Idrettslag

Her kommer det mer info om de forskjellige smågruppene vi har, som er for alle. 
 

Sirkeltrening (vatnestrøm)

Vollyball         (vatnestrøm)

Følg med!!!!!!!!