Iveland Idrettslag

Barn fra 6 år !!

Kom da vel!!!

Ballidrett!

Er i gang på Vatnestrøm, hver mandag kl 17.30-18.30.

Neste trening er : 7/4-15