Iveland Idrettslag

Hva er en idrettsskole?


En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år, får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, feks i sal, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvkle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktivieteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

If er hovedsamarbeidspartner med NIVs idrettsskoler.

Ønsker du mer informasjon om hva en idrettsskole har som mål -  les mer her....
To tilbud til barn i Iveland, som ønsker å være aktiv!

For mer info om Idrettsskolen på Iveland, trykk på bildet under.


For mer info om Idrettslek på Vatnestrøm, trykk her.