Iveland Idrettslag
 SKIRENN
 For barn og ungdom arangeres Telenor skikarusell hver vinter i Januar/Februar.  Info kommer på høsten/vinteren.

Vi arangerer også Berefjelløpet som er et familieturrenn hver vinter fra Vatnestrøm til Birketveit. Her legges også ut info sen høst/vinter.  Tidligere har dette vært ar. i Februar/Mars. Men vi vil nå prøve tidligere. Kanskje i Januar/Februar pga at da er det vanligvis sikrere snøforhold.

Telenor karusell2016.pdf