Iveland Idrettslag
Skigruppas sponsorer.

Seniorgruppa støtter skigruppa hvert år med inntektene fra salg av ved som blir produsert av kapp fra limtreproduksjonen på Moelven Limtre på Vatnestrøm.

I Mars 2010 så kjøpte IIL en brukt løypemaskin fra Bykle IL for kr 381 000.-. Den ble  betalt i sin helhet kontant med bruk av til  dels egne midler fra omsetning av gammel maskin og støtte fra Kommune og lokalt næringsliv.

Maskinen var i god stand og er det fremdeles etter 5 år og ca 700 timers bruk.
Tusen takk til disse som støttet prosjektet.

 • Sparebanken pluss(nå Sparebanken Sør)
 • Iveland Kommune
 • Gunnar Treldal AS maskinentrepenør.
 • Moelven Limtre AS
 • Aslak  Øyna , maskinentrepenør.
 • Sentrum Jern og Farge AS, Vennesla.
 • Byggmester Jørgen Dovland AS
 • T M Elektriske (Trond Mykjåland)
 • Rørlegger 1 AS (Tommy Skagestad)
 • Sørlandsasfalt AS
 • Vatnestrøm grendelag.
 • Byggfirma John Rune Håverstad.
 • Byggmester Olav Retterholt
 • Skogsentrepenør Per Moi.
 • Stømne Byggfirma.
 • Byggfirma Frank Morten Engestøl.
 • Rørlegger Thorvald Håverstad AS