Iveland Idrettslag
Fakta om styret


Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og representanter fra de forskjellige gruppene.

Styret møtes ca 1 gang i måneden og går igjennom forskjellige saker.

Er det noe du lurer på, eller ønsker å ta opp med styret - ta kontakt via vårt kontaktskjema.
Disse er med i styret: