Iveland Idrettslag

 Hver mandag kl 20.00-21.00


 Velkommen til styrketrening i hallen på Iveland.

Alle er velkommen