Info

Iveland Idrettslag

siden 1922

Informasjon til medlemmer

Jeg vil bli medlem på treningssenteret – hva gjør jeg?


Innmelding sendes til iidrettslag@gmail.com med følgende info:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

Fødselsdato

Betaling kan skje enten på vipps eller via kontonummer:

VIPPS
- Velg "Kjøp og betal"
- Søk frem enten "Iveland Treningssenter" eller søk frem "505838"
- Velg type abonnement

 

Betaling via bank
Kontonummer er 2801.48.83934

Når du har betalt, sender du en mail til iidrettslag@gmail.com
og du vil få en SMS når brikken er lagt ut. Brikken legges på Joker Åkle på Birketveit.

 

Hva koster det?


Årskort
14-15 år: 750 kr

Du må være fylt 14 år for å bli medlem.
Men du kan ikke være alene på trening uten en voksen, som også har abonnement.
Voksen må være 18 år eller mer.

Oppdages det at en under 16 år er alene på treningssenteret, vil det få konsekvenser. 


16-18 år: 750 kr
Du må være fylt 16 år for å trene alene.


18 – 100 år: 1500 krHalvårsabonnement

14-17 år: 500 kr


18-100 år: 1000kr


Prøveabonnement 250 kr er for de mellom 14 -100 år. 
Samme regler for de mellom 14-15 år - må ha med seg en voksen.

 


Når kan jeg trene alene? 

Når du har fylt 16 år.

 

 

Hva gjør jeg når mitt prøveabonnement er gått ut?

Da legger du brikken i en konvolutt, merket med IIL treningssenter og ditt navn, og legger denne enten i postkassen som henger på treningssenteret eller på Joker Åkle på Birketveit.
Vi ønsker at du selv husker på når abonnementet går ut, slik at vi slipper å mase inn brikken.

 

Hva gjør jeg når mitt årsabonnement går ut?

Da leverer du enten inn brikken, hvis du ikke ønsker å fortsette.
Da legger du brikken i en konvolutt, merket med IIL treningssenter og ditt navn, og legger denne i postkassen som henger på treningssenteret eller på Joker Åkle på Birketveit.

Vil du fortsette å trene på treningssenteret, beholder du brikken, betaler inn nytt årsabonnement og sender en mail til iidrettslag@gmail.com og sier ifra om dette.

 

Kan jeg ta med en venn på treningssenteret?

Ja, men avtal dette med oss på mail iidrettslag@gmail.com først.

Det er lov å ta med en venn 1 gang etter avtale med idrettslaget.
Ønsker denne vennen være med flere ganger, må den velge enten prøveabonnement eller årsabonnement.

Oppdages det at en medlem slipper inn noen uten medlemskap og det ikke er avtalt med idrettslaget, inndras brikken og abonnementet avsluttes.


Lurer du på hvilke sko du skal trene i?

INNESKO – alt annet avsløres når det blir gjort vask hver uke.

Skal jeg rydde etter meg når jeg har trent?

JA – dette er en selvfølge. Manualer tas av stanga du har trent med, og settes på plass. Matter settes på plass og skru gjerne av radio hvis du er sistemann ut av rommet.

  

Må jeg bruke antibac på alle apparater etter jeg er ferdig trent?

JA - det står antibac på begge rom, som du skal tørke på apparatene slik at det er greit for andre å trene etter deg.

 

Men brikken min virker ikke og jeg står utenfor treningssenteret!?!

Ring en av følgende personer og vi kan ringe døren opp for deg:

Arnulf - 90878305
Møyfrid – 99511741

 

Jeg har mistet brikken min…hva gjør jeg?
Det går fint! Men ny brikke koster 50 kr.
Gå inn på vipps og velg mistet brikke-avgift. Eller betal via kontonummeret.
Deretter sender du en mail til iidrettslag@gmail.com og si ifra.

  

 

Har du spørsmål du ikke har fått svar på her, send mail til iidrettslag@gmail.com.

Copyright © All Rights Reserved